GREEN NET SA, cu sediul în București, str. Pictor Rosenthal, nr. 14, camera 3 , etaj 2, ap. 3, Sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7800/1999, cod fiscal 12163923, va prelucra datele personale ale utilizatorilor site-ului www.beautik.ro (“Site” sau “Beautik” ), în conformitate cu Politica sa de protecție a datelor, conform legislației în vigoare.

Datele pe care ni le furnizezi sunt strict confidențiale și vor fi prelucrate cu respectarea principiilor legale statuate de Regulamentul nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau „GDPR“), precum și de legislația națională aplicabilă.

Securitatea datelor pe care ni le furnizezi reprezintă o prioritate pentru Beautik. De aceea, te asigurăm că luăm măsuri constante pentru a-ți păstra datele cu caracter personal în siguranță și că îmbunătățim constant modalitățile de detectare a accesului neautorizat sau a altor breșe de securitate.

Utilizarea de către tine a acestui Site este supusă Politicii de protecție a datelor și Politicii referitoare la modulele cookie. Când utilizezi serviciile noastre, ești de acord cu termenii acestei Politici de protecție a datelor. Scopul acestei Politici este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal.

Dacă nu ești de acord cu această Politică de protecție a datelor, te rugăm să încetezi să mai folosești serviciile noastre.

 1. Categorii de date cu caracter personal
  • Utilizarea acestui Site nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, prin utilizarea Site-ului, putem colecta diverse informații, care pot diferi, în funcție de preferințele tale și pe care ni le furnizezi în mod voluntar.
  • În cazul în care ai decis să îți creezi un cont, vom colecta, întotdeauna, următoarele categorii de date: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon fix, număr de telefon mobil, adresă completă . Cu titlu opțional, dacă vei completa și celelalte câmpuri, vom colecta date privind sexul tău și data nașterii.
  • Dacă ai decis să cumperi de la noi, vom colecta și stoca următoarele categorii de date, care apar pe durata existenței contractului – produsele achiziționate, segmentul clientului, volumul serviciilor prestate.
 2. Scopul prelucrării datelor tale cu caracter personal
  • Prelucrăm datele tale pentru procesarea comenzilor de produse, pe care le plasezi prin pagina noastră Web, în contul tău de utilizator. În acest caz, temeiul acestei prelucrări este reprezentat de executarea contractului încheiat, iar unele informații sunt indispensabile pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale (de exemplu, documentele contabile);
  • Serviciul de asistență clienți. Pentru a oferi servicii clienților şi a elimina eventualele probleme în executarea contractului, prelucrăm datele personale în baza necesității respectării acestui contract. De exemplu, atunci când întâmpini probleme în gestionarea unei comenzi și ne contactezi, vom prelucra datele tale pentru soluționarea situației pe care ne-o expui;
  • Îmbunătățirea serviciilor. Folosim datele pentru îmbunătățirea continuă a serviciilor și a sistemelor noastre, inclusiv pentru a adăuga funcții noi și, totodată, pentru a lua decizii informate, folosind analiza totală și business intelligence, toate bazate pe interesul nostru legitim, derivat din libertatea de afaceri și din nevoia de a îmbunătăți serviciile prestate, pentru menținerea competitivității. Pentru a asigura protecția adecvată a drepturilor şi a intereselor tale, vom folosi date personale anonimizate în vederea îmbunătățirii serviciilor;
  • Protecție, securitate și soluționarea disputelor. Putem prelucra datele și dintr-un interes legitim, care constă în a asigura protecția şi securitatea sistemelor și a clienților noștri, pentru prevenirea şi detectarea fraudelor, rezolvarea litigiilor şi implementarea acordurilor noastre, pe baza interesului legitim.
  • Oferte de marketing
   • Putem prelucra datele transmise pentru a-ți transmite informări privind viitoare promoții și noutăți, prin e-mail, în cazul în care ți-ai exprimat consimțământul în acest sens;
   • Putem prelucra datele transmise pentru a-ți transmite informări privind viitoare promoții și noutăți, telefonic, în cazul în care ți-ai exprimat consimțământul în acest sens;
  • Ai întotdeauna posibilitatea de a refuza aceste comunicări comerciale, folosind link-ul pentru dezabonare din fiecare e-mail sau prin transmiterea unui email la următoarea adresă: office@beautik.ro .
  • În cazul dezabonării de la mesajele comerciale, nu îți vom mai utiliza adresa de e-mail și/sau numărul de telefon în acest scop. Vom reîncepe utilizarea acestora doar dacă te vei reînscrie sau vei solicita în mod expres, în cazul în care îți vei reactualiza datele.
 3. Transferul datelor tale
  • Informațiile tale personale vor fi transmise unor terți sau vor fi intermediate altfel, numai în cazul în care este necesar pentru îndeplinirea contractului de vânzare sau în cazul în care ți-ai dat consimțământul în acest sens:
   • companiilor emitente de carduri de credit, furnizorilor de servicii de plată pentru procesarea plăților și băncilor, pe baza comenzii tale în vederea executării contractului de vânzare.
   • companiilor de transport, în scopul livrării produselor sau a serviciilor comandate și al soluționării reclamațiilor, inclusiv rezilierea contractului.
   • altor furnizori de servicii, terților implicați în prelucrarea datelor.
   • terților, de exemplu instanțelor, în scopul recuperării creanțelor în baza contractului încheiat;
   • autorităților publice (de exemplu, poliției).
  • De asemenea, Beautik poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate la punctul 2, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.
  • Nu transmitem datele tale personale către terți în scopuri de marketing direct ale acestora.
 4. Securitatea datelor personale
  • Datele pe care ni le furnizezi prin intermediul site-ului, se transmit în formă criptată. Folosim sistemul de codificare SSL (secure socket layer). Securizăm pagina noastră Web și celelalte sisteme, prin măsuri tehnice și organizatorice împotriva pierderii și a distrugerii datelor tale, împotriva accesării acestora de către persoane neautorizate, a modificării sau a difuzării acestora.
  • Ne asigurăm că împuterniciții noștri dispun de măsuri de Securitate tehnice și organizatorice care să asigure conformitatea cu prevederile GDPR.
  • Accesul la contul tău de client este posibil numai după introducerea parolei personale. În acest context, dorim să te atenționăm că este foarte important să păstrezi confidențialitatea datelor tale și să nu permiți accesul unor terțe persoane, iar, după încheierea sesiunii în contul de client, să închizi întotdeauna fereastra browser-ului, în special în cazul în care folosești computerul în comun cu alți utilizatori. Beautik nu își asumă responsabilitatea abuzurilor în privința unor parole folosite, cu excepția cazului în care situația a fost cauzată direct de către Beautik.
 5. Durata prelucrării
  • pe o perioadă absolut necesară pentru a asigura toate drepturile şi obligațiile care rezultă din contractul de vânzare, mai precis pe durata comenzii și a perioadei de garanție;
  • pe durata cât Beautik (Green Net SA) este obligată să păstreze informațiile, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile. De exemplu, datele cu caracter personal înscrise pe facturi, care sunt calificate drept documente contabile, trebuie arhivate conform legii, pe o perioadă de 10 ani de la emiterea acestora;
  • acordul privind transmiterea ofertelor de marketing este valabil până la retragerea consimțământului tău;
 6. Drepturile tale
  • Sub rezerva anumitor condiții legale, vrem să te informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm datele tale cu caracter personal, dispui de următoarele drepturi:
   • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia poți să ne soliciți, gratuit, să îți confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care te privesc. De asemenea, ne poți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre tine. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a te putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea ta, în maxim 30 de zile;
   • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl poți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne poți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre tine. Poți formula o astfel de cerere atunci când observi că datele tale sunt incomplete sau inexacte;
   • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care poți să-l exerciți atunci când contești exactitatea datelor, consideri că prelucrarea este ilegală sau te opui ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul tău, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
   • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl poți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul tău sau contractul și doar dacă datele tale sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Dacă îndeplinești condițiile, ne poți transmite o cerere de a-ți porta datele către operatorul pe care ți-l dorești;
   • dreptul de a te opune prelucrării datelor tale în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Poți să își exerciți acest drept în orice moment, iar noi îți garantăm că datele tale nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii tale să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primești informări de marketing de la noi;
   • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia noi avem obligația să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre tine. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulezi o cerere de ștergere, te rugăm să ai în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

Îți poți exercita drepturile folosind formularul pus la dispoziție https://www.beautik.ro/upload/Formular-exercitare-drepturi-tipizat.pdf la adresa Strada Malul Rosu 4, Balotesti, Ilfov, 077015 sau prin transmiterea acestuia la adresa de e-mail: office@beautik.ro.

În cazul în care nu ești mulțumit de modul în care ți-am soluționat cererea, te poți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Datele de contact ale Autorității sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, adresă de email: anspdcp@dataprotection.ro, telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212.

Dacă ai nelămuriri cu privire la datele tale cu caracter personal pe care le prelucrăm sau dorești să-ți exerciți oricare dintre drepturile de mai sus, te rugăm să contactezi responsabilului nostru cu protecția datelor fie la adresa de e-mail: doru.ghita@greennet.ro .