Conformitatea este un element-cheie al culturii corporative la nivelul întregului PHOENIX group și, implicit, în cadrul Farmexim și Help Net Farma, care fac parte din PHOENIX group din 2018. Acțiunile responsabile și în acord cu normele stabilite derivă din valorile fundamentale ale organizației noastre și sunt esențiale pentru succesul nostru.

Pe lângă responsabilitatea pe care o avem față de societate în calitate de furnizor de servicii de sănătate, colaborarea bazată pe respect este, de asemenea, crucială pentru o relație de încredere cu clienții, partenerii de afaceri și alte categorii interesate.

Codul de conduită
Politica de conformitate cu normele privind concurența
Politica anti-corupție

Politicile noastre stabilesc, în termeni concreți, convingerea companiei noastre că practicile anticoncurențiale, corupția și comportamentul necorespunzător nu își au locul în colaborarea cu clienții și partenerii de afaceri ai PHOENIX group și, implicit, ai Farmexim și Help Net Farma. Nu sunt tolerate niciun fel de încălcări, se efectuează investigații corespunzătoare și se impun sancțiuni dacă este necesar.

O abordare la nivel de grup a conformității asigură aplicarea și monitorizarea regulilor în întreaga organizație. În plus, în organizațiile din fiecare țară în care PHOENIX group este prezent, există manageri locali de conformitate, responsabili pentru respectarea acestor politici la nivel local.


Platforma de integritate - sistemul de raportare a cazurilor de încălcare a conformității

PHOENIX group a creat un sistem online pentru raportarea cazurilor de încălcare a conformității. Prin intermediul acestui sistem, și angajații organizațiilor parte a PHOENIX group, dar și terții au posibilitatea de a pune întrebări sau de a raporta, în mod anonim, suspiciuni de încălcare a normelor de conformitate sau incidente reale.

Platforma este operată de un furnizor extern de servicii. Prin urmare, identitatea avertizorului nu poate fi urmărită, cu excepția cazului în care acesta este de acord în mod expres cu furnizarea acestor informații.

Platforma de integritate poate fi accesată oricând la https://phoenixgroup.integrityplatform.org/.


Contact:

Dana Paranjape
Manager Local de Conformitate
dana.paranjape@farmexim.ro