Utilizarea acestui website nu presupune în mod obligatoriu furnizarea de date cu caracter personal. Cu toate acestea, în măsura în care decideți să ne furnizați date cu caracter personal cum ar fi: numele, prenumele, adresa de email, numărul de telefon, IP de logare, împreună cu alte date din CV (ex. adresa de domiciliu, vârsta, studii /calificări/certificări, locurile de muncă anterioare, abilități/hobby-uri, referințe, etc) în vederea menținerii unei corespondențe cu dumneavoastră sau în cadrul unui proces de recrutare, dorim să vă explicăm modul în care prelucrăm datele pe care ni le furnizați.

Putem fi în situația de a ni se transmite date cu caracter personal de la persoane fizice, cu care nu avem nicio relație contractuală.

Dorim să vă învederăm faptul că la transmiterea diferitelor cereri trebuie să vă asigurați că datele pe care ni le furnizați sunt corecte și exacte.

Astfel, în cazul în care formulați o cerere, vom prelucra datele dumneavoastră în vederea soluționării acesteia. În acest context, dacă situația expusă de dumneavoastră spre solicitare o impune, vom putea transmite datele dumneavoastră de contact instituțiilor financiare și guvernamentale, companiilor de transport, poștei.

De asemenea, în cazul în care ne formulați o cerere de angajare, transmițându-ne un CV, vom putea utiliza datele pe care ni le furnizați pentru a analiza cererea dumneavoastră. Independent de modalitatea de soluționare a cererii, vom stoca datele pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea contacta ulterior, dacă nu solicitați în mod expres contrariul.

În egală măsură, putem fi in situația de a ni se transmit date cu caracter personal de la reprezentanții partenerilor noștri comerciali. În acest caz, putem folosi datele cu caracter personal pe care ni le furnizați în vederea gestionării și asigurării bunei desfășurări a relației dintre părți. Dacă va fi cazul, vom putea utiliza datele cu caracter personal pe care ni le furnizați pentru evaluarea satisfacției clienților sau pentru scopuri legate de cercetările de marketing.

Asigurarea confidențialității datelor cu caracter personal pe care le transmiteți prin intermediul website-ului reprezintă o preocupare importantă pentru Farmexim. Astfel luăm măsuri corespunzătoare de securitate în vederea protejării datelor pe care ni le transmiteți prin intermediul acestui website. Site-ul este protejat de sistemul de criptare standard SSL (Secured Socket Layer). Această tehnologie criptează toate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le transferați către Farmexim.

Datele furnizate de dumneavoastră în cursul navigării acestui website pot fi utilizate de S.C. Farmexim S.A. doar în interes propriu și nu vor fi transmise către terți.

Dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

  • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
  • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
  • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
  • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20, pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
  • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing, prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de marketing de la noi;
  • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.

În toate cazurile în care nu sunteți mulțumiți de modul în care v-am soluționat cererile vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În vederea exercitării acestor drepturi, utilizatorul va trimite o cerere scrisă, către Farmexim pe adresa de e-mail dataprotection@farmexim.ro , cu subiectul ˝Solicitare informații personale˝.