Inspector resurse umane

Sediul central

Str. Malul Roșu nr. 4, Balotești, Ilfov


Descriere

 • Intocmeste contractele individuale de munca ale angajatilor, precum si orice alte acte de modificare, suspendare sau incetare a acestora;
 • Indosariaza si arhiveaza documentele de personal ale salariatilor (documente personale, contract individual de munca, acte aditionale, decizii, fise de aptitudini, etc)
 • Reactualizeaza si/sau intocmeste fisele de post pentru posturile existente in cadrul companiei, impreuna cu directorii de departamente (atunci cand este cazul) si le semneaza cu angajatii;
 • Arhiveaza dosarele de personal si se asigura ca sunt complete.
 • Completeaza si transmite in termenul legal Registrul electronic de evidenta a salariatilor (REVISAL) si se asigura de corectitudinea datelor introduse
 • La cererea salariatilor si in conformitate cu prevederile legale, intocmeste si elibereaza adeverinte (medicale, somaj, banca, etc);

 • Monitorizeaza zilnic pontajul angajatilor din companie (intarziati /nepontati, etc) pe baza sistemului electronic de prezenta existent in companie si transmite zilnic/lunar rapoartele solicitate de catre conducerea companiei. Transmite rapoarte catre directorii de departamente (la cererea acestora) in vederea analizei timpului de lucru a angajatilor din subordine (invoiri vs timp efectiv lucrat).
 • Gestioneaza controlul periodic la angajare /anual al angajatilor: planifica controlul periodic,  urmareste respectarea termenelor de catre toti angajatii;
 • Raspunde de organizarea anchetelor disciplinare din companie

Cerințe

 • Studii medii (studiile superioare constituie avantaj)

 • Aptitudini de comunicare si transmitere de informatii

 • Acordare de consultanta si consiliere
 • Cunoasterea prevederilor legale in ceea ce priveste regimul actelor de evidenta a personalului
 • Cunostinte generale de legislatia muncii si cazuisitica referitoare la intocmirea si pastrarea documetelor de evidenta a personalului si la salarizare
 • Cunoasterea formularisticii oficiale si a celei agreate de Regulamentul Intern al organizatiei privitoare la intocmirea si pastrarea documentelor de evidenta a personalului
 • Cunoasterea metodologiei de completare a dosarelor de personal
 • Capacitate de analiza si sinteza